Oferta educativa/ Hezkuntza eskaintza

El modelo lingüístico ofertado es el modelo D en todos los niveles.

Educación Infantil 2 años:
Se da respuesta al tramo de 2 a 3 años. Tenemos dos aulas atendidas por 2 tutoras y una profesora de apoyo.
Horario de acogida flexible de 9:00 a 10:00


Educación Infantil 3, 4 y 5 años:
En este segundo ciclo de Educación Infantil tenemos 6 grupos de alumn@s, 2 en cada nivel.
El horario es de 9 a 13 y de 15 a 16:30 de la tarde.

 

Educación Primaria:
Se divide en 6 niveles. Y cada nivel con 2 grupos de alumn@s designados con las letras A y B.
El horario es de 9 a 13 y de 15 a 16:30 de la tarde.

Maila guztietan eskaintzen dugun hizkuntza D eredua da.

Haur Hezkuntza 2 urte:
2 eta 3 urteko mailari ematen diogu erantzuna. Aurten 2 ikasgela ditugu 2 tutore, eta laguntzaile bat.
Harrera ordutegia malgua da: 9:00etatik 10:00ak arte.

 

Haur Hezkuntza 3, 4 eta 5 urte:
Haur Hezkuntzaren bigarren zikloan 6 talde ditugu. 2 maila bakoitzeko.
Eskola ordutegia: 9.00etatik 13:00ak arte eta 15:00etatik arratsaldeko 16:30ak arte.

 

Lehen Hezkuntza:
Lehen Hezkuntza 6 mailatan banatzzen da. Maila bakoitzak, 2 talde ditu: A eta B.
Ordutegia, goizeko 9:00etatik 13:00ak arte da eta arratsaldeko 15:00etatik 16:30ak arte.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS


Para la consecución de los objetivos propuestos para la etapa, podemos citar las siguientes actividades:


- Diferentes salidas programadas a lo largo del curso: baserri, huerto, entorno, museos...
- Celebraciones: Día del Euskara, Olentzero, Santa Águeda, Cumpleaños de Pintzelo, Carnaval, Korrika, Semana Grande, 25 de noviembre, 8 de marzo, 17 de mayo, Día de la Paz…
- Agenda 21 escolar, Día del árbol, salidas medioambientales...
- Cine, teatro, ópera y conciertos.
- Animación a la lectura tanto en euskera como en castellano: Irakurketa Jaia,  Día del libro, ipuin kontalaria...

- Y talleres diversos: talleres organizados por el ayuntamiento y por otros organismos.

EKINTZAK OSAGARRIAK


Etapa honetan proposaturiko helburu guztiak lortu ahal izateko egingo ditugun ekintzen artean, hauexek aipa ditzakegu:


- Ikasturtean zehar programaturiko irteerak: baserria, ortua, ingurua, museoak...
- Ospakizunak: Euskara eguna, Olentzero, Agate Deuna, Pintzeloren urtebetetzea, Inauteriak, Korrika, Aste Nagusia, Azaroak 25, Martxoak 8, Maiatzak 17, Bake eguna...
- Eskolako Agenda 21, Zuhaitz eguna. ingurumenarekiko irteerak...
- Zinema, antzerkia, opera eta kontzertuak.
- Irakurketarako animazioa, bai euskaraz, bai gaztelaniaz. Irakurketa Jaia, Liburu eguna, ipuin kontalaria...

- Eta tailer batzuk: udalak eta beste erakunde batzuek antolatuak

CEIP SERANTES HLHI

  • White Instagram Icon

© Copyright 2023 by Elementary school. Proudly created with Wix.com

Kontakta zaitez/ Contáctanos

Tel: 944839684

Email: seranteseskola@gmail.com

Helbidea/ Dirección

Grupo Serantes Auzunea, 7B

Santurtzi (Bizkaia)

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now